האביב בחוץ והפריחה בעיצומה. עוד עשרה ימים יום העצמאות ה-69 של ישראל ויש לנו ים […]